امروز انتخابات مدیر گروه جدید بود، حتی یه درصدم فکر نمی­کردم دکتر ص بشه مدیر جدید.. به حدی حالم بده و اعصابم ریخته بهم که فقط خدا می­دونه، دلم می­خواد همین الان وسایلم رو جمع کنم و از اینجا بزنم بیرون.. مطمئنم همه­اش هم زیر سر اون پروفسور تازه از فرنگ برگشته است که هنوز یاد نگرفته وقتی میاد اداره نباید  پاشنه­ی کفشش رو بخوابونه، اینجا رو با چاله میدون اشتباه گرفته.

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
داش ساقی

سلام و دو صد سلام قمار عشق عشق قمار است عاشق مغلوب وکسی عاشق است که از شکست خرسند و بر این قمار پای بند [گل] موفق و پاینده باشید

شیر سرخ

یادمه همین موضوع برای مدیر قبلی هم که می خواست تازه بیاد ، بود. [نیشخند] ولی خیلی زود عادت می کنی و همه چیز عادی میشه