به پيش روي مـــن، تا چشـــم يـــاري مي کند، دريـــــاست
چــــراغ آسودگي ها در افــــق پيداست.
در اين ساحــــل که من افتاده ام خـــامـــوش
غــــــمـــم دريـــا، دلــــــم تنهـــاست.
وجـــودم بــــسته در زنجــــير خونيـــن تعــلق هـــاست!!
خـــــروش مـــــوج با مــــن مي کنـــد نجــــــــــوا:
- کـــه هـــــــر کــــس دل به دريـــــا زد رهـــــائي يـــــــافت....
کـــه هـــــــر کــــس دل به دريـــــا زد رهـــــائي يـــــــافت....

من عاشق دريا، عظمت و بزرگيش هستم.

07.gif

/ 1 نظر / 4 بازدید
msheyda .persianblog .com

همون دريا ...همون رويا ...همون بی ريا ...مرا تا خانه باران ...تا خانه خورشيد ...ميبری با خويش ؟؟؟؟؟؟م / شيدا//////مخلص خالص...