مامان خانوم فقط می­خواستم بگم یادت باشه که با امروز 3 ساله که ما با هم حرف نمی­زنیم، خیلیه مگه نه؟ راستش باورش برای خودمم سخته که به این زودی 3 سال شد.. کاش..! کاش.. هیچی اصلاً، بحث کردن هیچوقت با تو فایده­ای نداشته می­دونم، چون تو همیشه حرف خودت رو زدی منم حرف خودم رو، هیچوقتم به هیچ نتیجه­ای نرسیدیم.. گاهی فکر می­کنم انتقام حرص­هایی که از دست پدرم خوردی رو داری از من می­گیری با این سکوتت و حرف نزدنت فقط و فقط به این دلیل که اخلاق و رفتارهای من تو رو به یادم بابام می­اندازه.. خیلی حرفا دارم که بزنم اما می­دونی نمی­شه به زبونشون آورد

فقط یه چیزی رو دلم می­خواد بدونی حتما، اونم اینکه من هیچوقت یعنی تا روزی که زنده­ام لطفی که به من و سارا داشتی رو فراموش نمی­کنم، هیچوقت

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید