جشن پيوندهای جاودانه....

سلام به همه ی دوستای گلم

جشن پيوندهای جاودانه در وبلاگ يهدا جون تا فردا تمديد شد...

از تمام دوستان خواهش ميکنم بيان اونجا تا باز هم ثابت کنيم که دوستيها

و محبتها و عشق ها از هر چيزی بالاتر هست و پيمان با هم بودنمان را مستحکمتر کنيم...

چشمان منتظر ما....چشم به راه قدمهای سبز و مهربان شما ميمانند...

منتظر نوشته های زيبای شما هستيم....

فدای شما....