آخ جووووون....بازم جشن...منتظريما...

به نام دوست که در زلال سينه ها جای اوست

سلام سلام سلام

سلام به همه ی دوستان گل..از همه ی دوستان عزيزمون خواهش ميکنيم که اين هفته هم قدم رنجه کنن و در جشن پيوندهای جاودانه ما که جشنی است در جهت صميميت و دوستی بيشتر شرکت کنن...وبا حضور سبزشون..رنگين کمان دوستی مارا...رنگی تازه ببخشند...

اين هفته نيز همانند گذشته جشن ما از نخستين ساعات بامداد شنبه  ۱۵ شهريور ماه تا واپسين ساعات اين روز برگزار خواهد شدو اينبار در وبلاگ برادر مهربان و خوبم علی عزيز (سکوت آتشين)منتظر شما خواهيم ماند... از تمام دوستان خواهش ميکنيم با حضور گرم و پر شور و صميمانشون مثل هميشه به ما در مستحکم تر کردن دوستيهامون کمک کنن  پيشاپيش از اينکه دعوت ما را ميپذيريدبه جشن ما مياييد و ما رو در اين همدلی و يکرنگی و دوستی همراهی ميکنين سپاسگزاريم...

 

حتما برادر خوبم ؛ علی عزيز ؛ به بهترين وجه از شما پذيرايی خواهد کردفقط بگم که اگه نياييد ضرر ميکنيد(چشمک)...

 

در اين جشنها عشق حقيقی من و دوستانم  گلباران قدوم شما خواهد بود

چون هميشه ديدگان ماچشم به راه حضورسبزومهربانتان ميباشد 

 

سمانه تو / جودی