تقديم به همه ي عزيزانم....
هر كجا هستم ، باشم،
آسمان مال من است.
پنجره، فكر ، هوا ، عشق ، زمين مال من است.
چه اهميت دارد
گاه اگر مي رويند
قارچهاي غربت؟


سلام،
وقتي متوجه شدم چه بلائي سرم اومده، منو هک کردند بعد از طرف من نشستند و براي همه ويروس فرستادند حتي موقعيت شغلي منو به خطر انداختند تصميم گرفتم خودم رو کنار بکشم. داشتم يواش يواش خودم رو براي رفتن آماده مي کردم، گفتم بهرحال همه ي ما بايد يه روزي بريم حالا چه يه روز زودتر يا يه روز ديرتر، فقط خدا مي دونه اين چند روز چي کشيدم تا نيمه هاي شب بيدار بودم و به همه ي شما و روزهاي اول آشنائيمون فکر ميکردم... فکر مي کردم آخرين مهموني که قراره شرکت کنم مهموني سميراي عزيزمه... ديشب هم خیلی فکر کردم خيلي به همه چيز و حالا من بالاخره تصميمم رو گرفتم خيلي قاطع، نبايد زود جا بزنم بايد بمونم چون خيلي خيلي دوستتون دارم و مهم اينه که با شما و در کنار شما باشم چه اهميت دارد گاه اگر کساني مي آيند و ما رو هک مي کنند.... ( اين اشخاص درک کلمه دوستي براشون سخته تقصيري ندارند ) مهم اينه که ما دوباره در کنار هم باشيم و پيوندهامون رو محکمتر کنيم... دوستتون دارم ...دوستتون دارم.... در پناه يزدان پاک پاينده باشيد...

از عمو صادق عزيزم که خودش مي دونه چقدر مزاحمش شدم و اميدوارم بتونم جبران کنم، از حامد و حميد و هادي عزيز به خاطر راهنمائي هاشون سپاسگزارم....