سلام به همه ي دوستاي خوبم....
فردا تولد جودي...
جودي از همه شما دعوت مي کنه که فردا در جشن تولدش شرکت کنيد....

خوب اين کيکم براي اونهائي که فردا نمي تونند بيان جشن تولدم....


همتون رو دوست دارم......