جشن پيوندهاي جاودانه برگزار مي کند...
شنبه بيست و يکم تيرماه برابر با دوازدهم جولاي در وبلاگ

( ميخانه ي عشق ) حميد عزيز و هيلداي مهربانم...