تقديم به مونای مهربونم (م.ماهی سياه کوچولو)....
( دوستت دارم ) را
من دلاويز ترين شعر جهان يافته ام !
***
اين گل سرخ من است !
دامني پر كن ازين گل كه دهي هديه به خلق،
كه بري خانه دشمن !
كه فشاني بر دوست !
راز خوشبختي هر كس به پراكندن اوست !
در دل مردم عالم، به خدا،
نور خواهد پاشيد،
روح خواهد بخشيد .
تو هم، اي خوب من ! اين نكته به تكرار بگو !
اين دلاويزترين حرف جهان را، همه وقت،
نه به يك بار و به ده بار، كه صد بار بگو !
دوستم داري ؟ را از من بسيار بپرس !
دوستت دارم را با من بسيار بگو !

موناي عزيز و مهربونم، خيلي خيلي خيلي دوستت دارم و به خاطر کاري که کردي واقعاً ممنونم خيلي خوشحالم از اينکه تولدم رو يه ماه زودتر تبريک گفتي، فکر نمي کردم يادت باشه.... براي من همين کافيه که دوست عزيز و گلي مثل تو دارم..... ماهي سياه من خيلي دوستــــــــت دارم..... امروز يکي از روزهاي قشنگ زندگيمه........... فداي تو.... جودي